اهمیت مشارکت در انتخابات

گاهی یک رفتار اجتماعی نشان‌دهنده رویکرد مردم نسبت به نظام و انقلاب است؛ مانند حضور در ۲۲ بهمن و حضور در انتخابات که نشان میدهد مردم از نظام حمایت میکنند و دشمن ناامید میشود.

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید