اهمیت مجلس شورای اسلامی

یکی از وظایف جدی مجلس ریل‌گذاری است که ممکن است در ظاهر به چشم نیاید اما اثر آن در آینده مشخص میشود.

کارهایی که این مجلس انجام داد باعث شد تا رهبر معظم انقلاب لقب مجلس انقلابی را به این مجلس بدهند.

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید