خلاصه اقدامات کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به نقدها

✔️ پذیرای نقد هستم چرا که باعث رشد است. جلسه با افراد مختلف یکی از وظایف بنده است.

✔️ به عنوان یک نماینده مجلس در بین مردم حضور دارم و حرفهای مردم را می‌شنوم و به سوالات مردم پاسخ میدهم.

✔️ کمیسیون فرهنگی یکی از فعال‌ترین کمیسیون‌های مجلس در این دوره و در سایر دوره‌های مجلس بود. پیگیری قانون جوانی جمعیت یکی از قوانینی بود که در کمیسیون فرهنگی پیگیری شد.

✔️ قانون جوانی جمعیت تنها قانونی بود که رهبر معظم انقلاب هفت ویژگی مثبت از آن را برشمردند و از آن تمجید کردند.

✔️ قانون عفاف و حجاب یکی از قوانینی بود که توسط اعضای کمیسیون فرهنگی پیگیری شد و همچنان پیگیری میشود.

✔️ یکی از اقداماتی که در کمیسیون فرهنگی پیگیری شد، بحث فضای مجازی و تنظیم مقررات فضای مجازی بود.

✔️ بحث کتابخانه‌ها و مقررات کتابخانه‌ها یکی دیگر از اقدامات کمیسیون فرهنگی بود که به سرانجام رسید.

✔️ کار دیگر کمیسیون فرهنگی قانون‌مند شدن فدراسیون‌ها بود که نهایی شد و در انتظار بررسی و تصویب نهایی است.

✔️ حداقل دو مورد تحقیق و تفحص در کمیسیون فرهنگی پیگیری شد. یکی غار علی‌صدر و دیگری حفظ اصالت اسب‌های مسابقه در کشور

✔️ کمیسیون فرهنگی سفرهای استانی مختلفی در راستای وظایف فرهنگی خود و رفع کمبودها در کد کشور داشته است.

✔️ برخی سفرهای کاری مرتبط با مجلس و جلسات شوراهای عالی باعث شده تا تعدادی از جلسات غیبت داشته باشم مانند سفر اتحادیه بین المجالس و جلسات شواری عالی انقلاب فرهنگی ولی معمولا غیبت ندارم و مجلس را به عنوان کار اصلی میدانم.

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید