تشکر از حضور مردم

مردم ما هر وقت نسبت به مسئله‌ای ملی احساس وظیفه می‌کنند به میدان می‌آیند. شب انتخابات مانند شب قدر است و اگر از آن درست استفاده کنیم تا مدتها بتوانیم از آن بهره ببریم.

نمایندگانی که رأی میاورند باید بدانند که وظیفه‌ی سنگینی بر دوششان گذاشته شده است.

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید