مردم باید از اقدامات مسئولین مطلع شوند

مردم اگر بدانند که هر نماینده یا جمع نمایندگان یا دولت چه اقداماتی انجام داده است، به خوبی می‌توانند از عملکرد نمایندگانی که به آنها رأی داده‌اند دفاع کنند.

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید