فراخوان برنامه‌های پیشنهادی کمیسیون فرهنگی

 

به لطف الهی انتخابات بسیار خوبی را پشت سر گذاشتیم. جمعیت زیادی در سراسر کشور حضور پیدا کردند. کسانی که رأی آوردند باید توجه داشته باشند که مسئولیت مهمی بر دوششان هست و کسانی که رأی نیاوردند توجه داشته باشند که بر مبنای احساس وظیفه به میدان آمده‌اند و وظیفه خود را انجام داده‌اند.

همه افرادی که صاحب نظر هستند، نظرات خود را مکتوب برای کمیسون فرهنگی یا سایر کمیسیون‌ها ارسال کنند تا از آنها استفاده شود.

از الان باید برای دوره بعد اولویت‌های کمیسیون‌ها بخصوص کمیسیون فرهنگی دربیاید. بنابراین از همه کسانی که در زمینه فرهنگی نظر و ایده‌ای دارند درخواست داریم تا نظرات خود را برای ما ارسال کنند.

شماره فکس کمیسیون فرهنگی ۰۲۱۳۹۹۳۲۰۵۹

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید