دیدار با طلاب حوزه امام خمینی در سامرا

این جلسه دوستان نوجوان و جوان طلبه ام در سامرا بود. جناب آقای کشاورز که از اساتید آن جرگه بود بنده را دیدند و بشارت حضور دوستان را دادند؛ توفیقی برای دیدارشان حاصل شد. جناب آقای مرادی را نیز با آن عزیزان دیدم.

پس از ارائه سرودی عالمانه و سرودی حماسی توسط نوجوانان و جوانان طلبه چند کلامی گفتم از نقاط ضعف ما، تساهل و تسامح، اهمال کاری و تسویف،
بی ارادگی و ضعف آن، بی نظمی و بی برنامگی؛ و اما نقاط قوت ما، اعتقادات پاک و درست، داشتن الگوهای ارزشمند، ایمان و اجتهاد، سلامت نفس و اخلاق.

و الحمد لله اولا و اخرا

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید