جلسه سوم مسجد قائم زنجان

????عالم هستی عالم هوشیاری است اما در بین همه مخلوقات، انسان از همه بهتر و بیشتر میفهمد و معرفت دارد.

????هر کسی به اندازه‌ای که نسبت به خود و کار خود شناخت دارد، ارزش دارد. هر کس نگاه کند که برای خودش و کار خودش چقدر ارزش قائل است.

????اگر خودمان را نشناسیم، قدر خودمان را نمیدانیم. اگر خودمان را نشناسیم، خدا را نخواهیم شناخت.

????یکی از راه‌های شناخت خود، کمک گرفتن از خدا است. یکی دیگر از راه‌ها دقت در آیات الهی و نشانه‌های الهی و تفکر در آنها است.

????اگر کسی خدا را شناخت زندگی بهتری خواهد داشت زیرا به وظایف خود عمل میکند و راضی است به رضای خدا و در نتیجه ناخوشی ندارد.

????مسجد قائم آل محمد (عجل‌الله‌فرجه‌الشریف) زنجان، شب پانزدهم ماه مبارک رمضان، جلسه سوم

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید