جلسه چهارم مسجد قائم زنجان

 

????آنچه در ذهن ماست ممکن است تصورات باشد مانند تصور موجودات یا تصدیقات باشد مانند تأیید یا رد موضوعی؛ ایمان جزو تصدیقات است. وقتی ما مسلمان میشویم که ضروریات دین را بپذیریم و تصدیق کنیم.

????غیر از وجود ذهنی یک وجود ظاهری هم داریم که مربوط میشود به اعمال و رفتارمان.

????دین یک جزئی نیست و به تمام اعضا و جوارح ما مربوط میشود؛ بنابراین ممکن است چشم ما دین داشته باشد ولی گوش ما بی‌دین باشد. وقتی تمام اعضا و جوارح ما پاک شد، کلا انسان باایمان و مؤمن میشویم.

????نمیشود بخشی از دین را قبول کرد و بخشی از آن را رد کرد؛ کسانی که دین را ناقص میپذیرند و به بخشی از آن عمل نمیکنند، دین‌دار نیستند.

????ما هر طور باشیم، نسل آینده هم همان طور خواهد شد. اگر ما دینمان محکم باشد، فرزندانمان نیز مانند ما میشوند.

????زمانی که مردم پای کار باشند، ولی جامعه میتواند کار را پیش ببرد مانند زمانی که امام خمینی (رضوان‌الله‌علیه) قیام کرد. دلیل اینکه امام حسن علیه‌السلام قیام نکردند، نداشتن یار بود.

????مسجد قائم آل محمد (عجل‌الله‌فرجه‌الشریف) زنجان، شب پانزدهم ماه مبارک رمضان، جلسه چهارم

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید