تصویری به همراه شهید زاهدی و فرماندهان لشکر امام حسین علیه السلام

موقعیت ائمه بانه قبل از عملیات نصر ۴ که شهر ماووت به دست عزیزان در این عملیات فتح شد.

فرمانده لشکر امام حسین علیه‌السلام سردار زاهدی، معاون لشکر حاج حسین اردستانی، ستاد لشکر بنی لوحی، مسئول محور حاج ناصر بابایی، حاج‌آقا آقاتهرانی، سیدمرتضی موسوی معاون گردان، مهدی حاتمی فرمانده گروهان.

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید