در رقابت‌ها تآکید بر رعایت اخلاق انسانی اسلامی است

در رقابت‌های انتخاباتی، بدگویی، تهمت‌زنی و لجن‌پراکنی بیش از آن که طرف مقابل را خراب کند، گویای تهی بودن گوینده آن است؛ چون این موارد خلاف اخلاق و بی‌تقوایی است.

وقتی دیگران از بیرون به آن بنگرند، این رفتار نه تنها مورد پسند آنها نخواهد بود، که نفرت‌زا هم خواهد بود. حال اگر جمعی بزرگ‌تر به این بیماری مبتلا شد، آبروی ملی آن جامعه لطمه خواهد دید.

از همه گذشته با این امورات نه تنها پیشرفتی حاصل نشده که ایستائی و عقب‌رفت در کارها نتیجه این بدرفتاری‌ها است؛ چه اینکه کمال مادی و یا معنوی موجب رشد و بالندگی است، نه اعمال و رفتار بی‌ارزش و یا ضدارزش.

حاصل آنکه در رقابت‌ها و نیز رقابت‌های انتخاباتی بین نامزدها تآکید بر رعایت اخلاق انسانی اسلامی است.

مرتضی آقاتهرانی
۱۹ خرداد ۱۴۰۳

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید