در مقابل بی توجهی پدر و مادر باید چه کرد؟

در مقابل ظلم پدر و مادر باید چه کرد؟ میگن اف هم نباید بگید ولی من خیلی دوست داشتم اونقدر ایمان تحمل عصبانیت رو هم داشتم. الان هم خیلی خودم رو کنترل می کنم.

سؤال :

در مقابل ظلم پدر و مادر باید چه کرد؟ میگن اف هم نباید بگید ولی من خیلی دوست داشتم اونقدر ایمان تحمل عصبانیت رو هم داشتم. الان هم خیلی خودم رو کنترل می کنم. باور کنید هر روشی رو امتحان کردم جوابگو نیست. باور کنید از روی احساسات حرف نمی زنم واقعا به داشتن مهر مادریش نسبت به خودم شک دارم. رفتاری که با من داره رو اگر به هر کسی تعریف کنم باورش نمیشه .

پاسخ استاد :

نسبت به پدر و مادر در هر حال باید مهربان بوده و احترام آن ها را نگه داشت. آری، نسبت به سایر بندگان خدا رعایت عدالت باید کرد ولی با پدر و مادر موظف به احسان هستیم. به فرض مثال اگر بنده به دیدن شما نیایم وظیفه ندارید که به بازدیدم بیایید، ولی اگر پدرتان و یا مادرتان به دیدن شما نیاید و یا شما را احترام نکند، جناب عالی موظف به دیدار و احترام به پدر و مادرتان هستید، خواه آن ها مسلمان باشند و یا نباشند. مؤمن باشند یا نه، مؤدب باشند یا نه، مانسبت به آن ها باید رعایت ادب و احترام را داشته باشیم. معنای احسان که قرآن کریم ما را به آن امر فرموده همین است که شما همیشه در خیر به آن ها پیش گام و پیش قدم باش! خواه آن ها این باشند یا نباشند.

نظر خود را درج کنید