با چه معیاری می توان فهمید که امام زمان از من راضی هستند؟

چگونه می توانم اما زمان را از خود راضی سازم؟

سوال : سلام. با چه معیاری می توان فهمید که امام زمان از من راضی هستند؟ چگونه می توانم اما زمان را از خود راضی سازم؟

پاسخ استاد : با سلام

حق مدار باید بود. برای تشخیص حق از باطل باید با تراز مناسب، حق و باطل را سنجش کرد. از این رو :

۱. رفتار خویش را با نظرات فقیهی که تقلید می کنید بسنجید.

۲. مسائل اجتماعی-سیاسی را با نظرات ولی فقیه بسنجید.

۳. اخلاق خویش را با نظرات اخلاق اسلامی سنجش کنید.

نظر خود را درج کنید