وظیفه ما در مقابل اعضاء خانواده بی ایمان چیست؟

قبل از هر چیز شفقّت به آن ها داشته باشید.

قبل از هر چیز شفقّت به آن ها داشته باشید، باید نسبت به افراد گنهکار دلسوز بود و از هر راه مناسب برای هدایت آن ها استفاده کرد. گاه وظیفه امربه معروف و نهی از منکر است که شرائطی دارد و جهت آشنایی با شرائط آن به رساله مرجعمحترمتان مراجعه کنید. و اگر نشد در این صورت نسبت به بی ایمانی اعضای خانواده وظیفه ای ندارید. امّا با اتخاذ شیوه تربیتی از ارشاد و اصلاح جوان ترها دریغ نکنید که در آینده آن ها مؤمن و با تقوا شوند، و از کنار بزرگترهای بی ایمان به راحتی بگذرید، گوئیا وجود خارجی ندارند. اصلا آن ها را جدّی نگیرید که هدایت آنها به دست شما نیست و عمرتان به تباهی می افتد.

ناگفته نماند که اگر رفتار خود ما زیبنده باشد، خود دعوت به خیر است، همیشه دعوت زبانی کارآمد و کارساز نیست که دعوت عملی گاه کارآمدتر است، چنان که حضرت صادق (علیه السلام) فرموده اند: “کُونُوا دُعاهَ النّاس بِغیرِ ألسِنَتِکُم” مردم را به غیر زبان هایتان یعنی با عمل دعوت کنید

نظر خود را درج کنید