استادم گفته خیلی حرف نزن

آیت‌الله بهجت (ره) به مناسبت‌های مختلف مي‌فرمودند: استادم بهم گفته خيلی حرف نزن.

درس استاد
سر درس مشی حضرت استاد آیت‌الله بجهت (ره) این بود که اگر کسی اشکال می‌کرد خوب گوش می‌کردند و بعد هم جوابش را می‌دادند و بعد اگر دوباره همان اشکال را می‌کرد قشنگ گوش می‌دادند و دوباره جواب می‌دادند و اگر بار سوّم اشکال می‌کرد، بازگوش می‌کردند و بعدادامه مطلب را بیان می کردند. اگر کسی که اشکال مطرح کرده بود می پرسید که آقا چرا جواب نمی‌دهید؟ می‌فرمودند: چیزی که بلد بودم گفتم، ‌دیگر بیشتر از این نمی دانم، بار دوّم که اشکال کردی، بنده دوباره جواب دادم چرا که گفتم شاید مطلب درست به گوش شما نرسیده باشد و یا شاید نفهمیده باشی؛ دیگر بیش از این نخواهم گفت و تمام. یکی از حُسن‌های جدی حضرت آیت‌الله بهجت این بود که اصلاً شما جدال و مراء در درسشان نمی‌دیدید، بعد درس هم اگر اشکال می‌کردی، آقا خوب گوش می‌کردند و بعد جواب می‌دادند و اگر دوباره تکرار می‌کردی، این‌طور نبود که ناراحت بشوند و تند شوند و چیزی بگویند و شما را ناراحت بکنند،‌ بلکه می‌گفتند: چیزی که می‌دانستم همین بود که خدمتتون عرض کردم، بیش از این نمی‌دانم. یک نکته‌ای را خیلی می‌گفتند و آن این‌که “استادم بهم گفته خیلی حرف نزن” به مناسبت‌های مختلف می‌فرمودند: استادم بهم گفته خیلی حرف نزن.

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید