هدف از حکومت دینی

حضرات معصومین (روحی فداهم) هدف از حکومت دینی را اموری روشن و واضح بیان فرموده اند

در بیانات حضرات معصومین (روحی فداهم) هدف از حکومت دینی را اموری روشن و واضح بیان فرموده اند که برخی از آن ها هدف غايی و برخی اهداف متوسط و قریب اند که آن ها از قرار زیر است:

1. روشنگری دینی: حضرت مولی الموحّدین (سلام‌الله‌عليه) فرمود:

«وَ لکِن لِنَرُدَّ المَعالِمَ مِن دينِکَ،»؛[1] بلکه بدان جهت بود تا نشانه‌هاي دينت را باز گردانیم.

2. اصلاح شهرها: حضرت مولی الموحّدین (سلام‌الله‌عليه) فرمود:

«وَ تُظهِرَ الاِصْلاحَ في بِلادِکَ»؛[2] و اصلاح را در شهرهايت آشکار سازیم.

3. دستیابی به امنیت: حضرت مولی الموحّدین (سلام‌الله‌عليه) فرمود:

«فَيَأمَنَ المَظْلومُونَ مِنْ عِبادِکَ»؛[3] تا در ساية آن بندگان ستمديده‌ات امنيت يافته است.

4. اجرای حدود الهی: حضرت مولی الموحّدین (سلام‌الله‌عليه) فرمود:

«وَ تُقامَ المُعَطَّلَهِ مِن حُدودِک»؛[4] و حدود معطل مانده‌ات اقامه گردد.

5. به پا داشتن حدود الهی: امام علی (علیه السّلام) اين‌گونه بيان فرمود:

«وَ اِنّما اَرَدْتُ القيامَ بِحُدودِکَ»؛[5] بلکه تنها در پي اقامه حدود هستم.

6. اجراء شریعت: امام علی (علیه السّلام) اين‌گونه بيان فرمود:

«وَ الاَدّاءَ لِشَرعِک»؛[6] و اجرا کردن شريعت،

7. عدالت: امام علی (علیه السّلام) اين‌گونه بيان فرمود:

«وَ وَضْعَ الاُمورِ في مَواضِعِها»؛[7] نهادن امور بر جاي خود،

8. احقاق حق: امام علی (علیه السّلام) اين‌گونه بيان فرمود:

«وَ تَوفيرَ الحقوقِ عَلي اَهلِها»؛[8] رسانيدن حقوق صاحبان حق،

9. گذران به شیوه نبوی: امام علی (علیه السّلام) اين‌گونه بيان فرمود:

«وَ المُضِيّ عَلي مِنهاجِ نَبيِّک»؛[9] حرکت بر روش پيامبر تو!

10. ارشاد گمراهان: امام علی (علیه السّلام) اين‌گونه بيان فرمود:

«وَ اِرشادَ الضّالِّ اِلي اَنوارِ هِدايَتِکَ»؛[10] و هدايت گمراهان به نور هدايت بوده‌ام.

 

——————————————————

[1]. نهج‌البلاغه، دشتي، خطبه 131، ص 248.

[2]. نهج‌البلاغه، دشتي، خطبه 131، ص 248.

[3]. نهج‌البلاغه، دشتي، خطبه 131، ص 248.

[4]. نهج‌البلاغه، دشتي، خطبه 131، ص 248.

[5]. شرح نهج‌البلاغه، ابن ابي الحديد، ج 20، ص 299 و 414.

[6]. شرح نهج‌البلاغه، ابن ابي الحديد، ج 20، ص 299 و 414.

[7]. شرح نهج‌البلاغه، ابن ابي الحديد، ج 20، ص 299 و 414.

[8]. شرح نهج‌البلاغه، ابن ابي الحديد، ج 20، ص 299 و 414.

[9]. شرح نهج‌البلاغه، ابن ابي الحديد، ج 20، ص 299 و 414.

[10]. شرح نهج‌البلاغه، ابن ابي الحديد، ج 20، ص 299 و 414.