پيشی گرفتن غيرمسلمانان از مسلمانان در عمل به قرآن

اين امكان وجود دارد كه كسانی بدون آن كه مسلمان و پيرو قرآن باشند، با عمل كردن به اين سنخ از معارف، از فوايد و آثار مطلوب آن برخوردار گردند

 

بخشي از معارف قرآن هم‌چنان كه اشاره شد، معارفي است كه بشر اگر خود به درستي تأمل كند آن‌ها را در مي‌يابد، ولي چون مجال فكر كردن نمي‌يابد، و يا بهتر بگوييم، به سبب فرو رفتن در ماديات عموماً از آن‌ها غفلت مي‌ورزد، توجهش به آن‌ها جلب نمي‌شود. بنابراين تنها راه دست‌يابي به اين معارف رجوع به قرآن نيست. از اين رو اين امكان وجود دارد كه كساني بدون آن كه مسلمان و پيرو قرآن باشند، با عمل كردن به اين سنخ از معارف، از فوايد و آثار مطلوب آن برخوردار گردند، و حال آن كه مسلمانان ـ با وجود اين كه اين معارف در قرآن برايشان بيان گرديده ـ در اثر عمل نكردن به آن ها از قافله عقب افتاده و غير مسلمانان، در اين زمينه گوي سبقت را از مسلمانان بربايند. در چند قرن پيش اگر كسي به ما مي گفت شايد روزي بيايد كه ديگران در عمل به قرآن از شما جلو بيفتند، ما باور نكرده آن حرف را يك شوخي تلقي مي‌كرديم. چنان چه برخي باورش ندارند.

اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) با چشم تيزبين و آينده‌نگر خود روزي را مي‌ديد كه تقيد غيرمسلمانان در عمل به برخي احكام اسلام از ما مسلمانان بيشتر خواهد شد و آنان در عمل به قرآن از ما سبقت خواهند گرفت. «نظم امركم» دستور قرآن و امام و پيشواي ما است، اما ما پيروان قرآن و علی (عليه‌السلام) امروزه در عمل به اين دستور از برخي از  ملل دنيا عقب‌تر باشيم تاسفي نابخشودني است. برخي از اموري كه ديگران به آن رسيده اند و ما چندان تدبيری براي آن‌ها نداشته ايم عبارتند از:

 

1. قانون‌مندی:

قانون مندي و برخورد جدي در برابر تخلفات قانوني از جمله نكاتي است كه اهل دنيا براي تدبير دنياي خويش از آن غافل نمانده اند.

 

2. معاملات بانكی بدون ربا:

تايك سال گذشته در ژاپن معاملات بانكی بي بهره بود. اما اينك مشكل پيدا كرده و 25 صدم درصد ارتقاء داده اند. اين نوع عمل با بهره هاي بانكی 24% و 18% و اينك در دولت اسلامي 14%  كجا؟

 

3. نظارت بر امور:

كجای دنيا در بين كشورهاي پيش رفته همه كار از بنيان و رو بنا اين گونه گسسته و بدون نظارت است؟

 

4. روشن نبودن معروف و منكر:

بسياري از ما هنوز باور نداريم كه حكومت اسلامي به پا شده و هنوز حد و حدود روشني بر احكام بيان نكرده و عمل نمي كنيم. آيا منكرات، معروفات وزارت خانه ها براي خود مديران و وزراء ما روشن است؟

تا حال شده كه گروهي و يا كسي مجلس گذشته دولت گذشته را مورد بررسي قرار دهد؟

 

5. اتقان در كارها:

نوع ساخته پرداخته هاي جهان مشترك، ژاپن، چين، اندونزيا…  و ارسالش به كشورهاي ما با كشور هاي ديگر فرقي جدي دارد.  آيا نبايد انديشيد كه كجاي كار را خوب انجام نداده ايم؟ آيا به وظيفه ملي _  ديني خود تلاش كرده ايم؟ تسامح و تساهل چه به سر ما آورده است؟ مگر نيست كه علي خشن في ذات الله بوده است؟ خلاصه ما كجاي كار هستيم؟

خدا نكند كه با اين گفته در مقام كوبيدن اهل اسلام باشيم و يا خارجي را بر مسلمين ترجيح دهيم. اما بايد خير خواه  خويش بود و  از خود انتقاد كرد و آن را پذيرا بود. نكند كه فرصت ها از دست برود. . ما چون برخي خائنين به نظام تنها تدبيرمان خو، قبيله خويش، حفظ رياست دو روزه باشد و خود را در درگاه خداوند و نزد شهداء و امام و امت مديون ساخته باشيم!

 

رشته عمر بسته به موئي است هوش دار

غم خوار خويش باش غم كار و بار چيست؟