میگویند «درود بر خمینی»!

روزی حضرت امام خمینی (ره) به مرحوم شهيد بهشتی فرمودند: «مردم درباره‌ی من چه ميگويند؟» شهيد بهشتی گفت...

روزی حضرت امام خمینی (ره) به مرحوم شهيد بهشتی فرمودند: «مردم درباره‌ی من چه ميگويند؟» شهيد بهشتی گفت: «ميگويند درود بر شما» امام فرمودند: «والله! اگر دل‌های‌شان منقلب شود و به جای اين شعارها، همه بگويند «مرگ بر خمينی»، من از جای خود تكان نميخورم!»

اين يعنی فقط خدا طرف حساب من است و من فقط با خدا معامله مي‌كنم. حتّی درس خواندن ما هم بايد الهی باشد. مبادا درس بخوانيم با اين هدف كه در آينده به پست و مقامی برسيم! بايد درس بخوانيم با اين انگيزه كه انجام وظيفه كنيم.