هر کس دست یک نفر دیگر را بگیرد و بیاورد

تصمیم بگیرید إن‌شاءالله سال بعد تنها نیایید. هر کدام از شما، دست یک نفر دیگر را هم بگیرید و بیاورید که این راه بیشتر مفتوح شود...

این‌طور که امام عصر (عج) خودشان را به امام حسین علیه‌السلام معرفی می‌کنند، معلوم می‌شود که امام حسین علیه‌السلام موقع ظهور خوب شناخته شده است که امام عصر (عج) خودشان را به آقایی معرفی می‌کنند که او را همه عالم می‌شناسد.

پیاده‌روی اربعین فرصتی است. این فرصت را مخصوصاً برای یک آمادگی برای ظهور امام عصر (عج) فراهم کنید. تصمیم بگیرید إن‌شاءالله سال بعد تنها نیایید. هر کدام از شما، دست یک نفر دیگر را هم بگیرید و بیاورید که این راه بیشتر مفتوح شود.

نظر خود را درج کنید