هیچ کاری در هنگام نماز برکت ندارد

باید هنگام اذان، مشغول هر کاری هستیم، آن را رها کنیم و به نماز بپردازیم...

 فریضه‌ی نماز ازجمله عبادات مورد تأکیدی است که باید وقت آن را در نظر گرفت و با گذاشتن فرصتی مناسب برای آن، به‌موقع آن را به‌جا آورد. باید هنگام اذان، مشغول هر کاری هستیم، آن را رها کنیم و به نماز بپردازیم، چراکه هیچ کاری در هنگام نماز برکت ندارد. اگر وقت نماز را رعایت کردیم، به آثار بسیار آن پی خواهیم برد. بیشتر بزرگان، از همین نماز اول وقت شروع کرده‌اند. آخرین سفارش حضرت امام صادق (ع) نیز این است که نماز را سبک نشمارید و آن را جدی بگیرید. اگر به وقت نماز اهمیت دهیم، بعد از مدتی شاهد برکت در کارها خواهیم بود. کسانی که چنین کرده‌اند، بسیار موفق شده‌اند.

یکی از آقایان در توصیف مرحوم آیت‌الله دستغیب (ره) نقل می‌کرد که این شهید بزرگوار ازجمله کسانی بود که به نماز بسیار اهمیت می‌داد. او می‌گوید: در سفری که با شهید دستغیب (ره) به مکه داشتیم، وقتی به فرودگاه رسیدیم تا کارهای مقدماتی پرواز را انجام دهیم، همین که ماشین‌ها آمدند تا مسافران را به سمت هواپیما ببرند، مکبّر اذان گفت. از آنجا تا جدّه حدود دو ساعت بیش‌تر راه نیست. همه گفتند که نماز را در جدّه می‌خوانیم، اما آقای دستغیب (ره) فرمود: من نمازم را می‌خوانم. هرچه دیگران گفتند که هواپیما برای شما نمی‌ایستد، فرمود: می‌خواهد بماند، می‌خواهد برود. گفتند: حج شما خراب می‌شود. فرمود: نماز اول وقتم خراب می‌شود. هرچه کردیم، ایشان حاضر نشد نماز را تأخیر بیندازد و به نماز ایستاد. ما داخل هواپیما شدیم. برخی هم حرص می‌خوردند که چرا آقای دستغیب (ره) چنین کرد! هر کس به گونه‌ای اعتراض می‌کرد. پس از لحظاتی، متوجه شدیم که هواپیما حرکت نمی‌کند. بلندگوی فرودگاه اعلام کرد که با عرض معذرت، هواپیما نقص فنی پیدا کرده است و پرواز اندکی تأخیر خواهد داشت. ما هم با کمال شرمندگی برگشتیم. ایشان فرمود: من برای خدا ایستادم، خدا هم هواپیما را برای من نگه داشت!

البته در جاهایی می‌شود نماز را به تأخیر انداخت به عنوان مثال برای احقاق حق مظلوم که مسئله‌ی مهمی است اما بسیاری از ما، در تطبیق اهم و مهم دچار مشکل می‌شویم و معمولاً کارهای ما از نماز مهم‌تر نیستند.

نظر خود را درج کنید