مفهوم و جایگاه برکت در زندگی

بايد دانست كه «بركت» با پول‌دار بودن تفاوت دارد. گاهي انسان داراست، ولي زندگي‌اش بركتي ندارد. گاهي نيز عمر بسيار دارد، ولي بركت ندارد....

بايد دانست كه «بركت» با پول‌دار بودن تفاوت دارد. گاهی انسان داراست، ولي زندگي‌اش بركتي ندارد. گاهي نيز عمر بسيار دارد، ولي بركت ندارد. مصداق كامل و نمونه اتّم زندگي پربركت، زندگي پيامبر (ص) است. درباره آن حضرت با طعنه مي‌گفتند: پيامبر فقط يك دختر دارد، پسر ندارد و نسلش منقطع خواهد شد؛ امّا خواست خداوند چيز ديگري بود و به زندگي و نسل پاك پيامبر بركتي عظيم بخشيد؛ بااینکه حضرت زهرا (س) را در هجده‌سالگی شهيد كردند، بسياري از سادات را كشتند و عدّه زيادي را هم به مخفي كردن سيادتشان وادار كردند؛ امّا نسل با بركت رسول خدا (ص) همچنان پايدار و پابرجاست.

در بين عالمان هم اين قاعده ساري و جاري است. حاج شيخ عبّاس قمي (ره) صاحب كتاب شريف «مفاتيح‌الجنان» است. كتابي كه تعداد آن در بعضي از اماكن مذهبي بيشتر از قرآن‌هاي موجود است و مدّت زماني كه ما صرف خواندن مفاتيح مي‌كنيم، بيش از قرآن است؛ اين حاصل عمر بابركت است.