مفهوم و جایگاه برکت در زندگی

بايد دانست كه «بركت» با پول‌دار بودن تفاوت دارد. گاهي انسان داراست، ولي زندگي‌اش بركتي ندارد. گاهي نيز عمر بسيار دارد، ولي بركت ندارد....

باید دانست که «برکت» با پول‌دار بودن تفاوت دارد. گاهی انسان داراست، ولی زندگی‌اش برکتی ندارد. گاهی نیز عمر بسیار دارد، ولی برکت ندارد. مصداق کامل و نمونه اتّم زندگی پربرکت، زندگی پیامبر (ص) است. درباره آن حضرت با طعنه می‌گفتند: پیامبر فقط یک دختر دارد، پسر ندارد و نسلش منقطع خواهد شد؛ امّا خواست خداوند چیز دیگری بود و به زندگی و نسل پاک پیامبر برکتی عظیم بخشید؛ بااینکه حضرت زهرا (س) را در هجده‌سالگی شهید کردند، بسیاری از سادات را کشتند و عدّه زیادی را هم به مخفی کردن سیادتشان وادار کردند؛ امّا نسل با برکت رسول خدا (ص) همچنان پایدار و پابرجاست.

در بین عالمان هم این قاعده ساری و جاری است. حاج شیخ عبّاس قمی (ره) صاحب کتاب شریف «مفاتیح‌الجنان» است. کتابی که تعداد آن در بعضی از اماکن مذهبی بیشتر از قرآن‌های موجود است و مدّت زمانی که ما صرف خواندن مفاتیح می‌کنیم، بیش از قرآن است؛ این حاصل عمر بابرکت است.

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید