خداوند مراقب بندگانش است

او مراقب همه حركات و سكنات مخلوقات خويش است

در کلام وحی آمده که خداوند خود مراقب بندگان خویش است. آن آیه این است که فرمود:

«وَ ارتَقِبوُا إنّی مَعَکُم رَقیِب.»  مراقب خود باشید که من نیز مراقب شمایم. البته او نیز مراقب گفتار ما هست، چنان که فرمود:

«مَا یَلفِظُ مِن قَول اِلا لَدَیهِ رَقیِب عَتیِد.»  گفتاری تلفظ نشود مگر این که برای آن مراقبی جدی وجود دارد.

در یک کلام او مراقب همه حرکات و سکنات مخلوقات خویش است. به این حقیقت خود اشاره ای صریح و بلیغ فرمود:

«وَ کَانَ اللهُ عَلیَ کُلِّ شَیء رَقیِبا»  خداوند بر هر چیز مراقب است. غفلت نشود که او نیز در کمین گاه ظالمین و ستمگران نیز هست. پس باید مراقب رفتار و کردار خویش بود. مبادا که ناگاه به کمین قهر الهی گرفتار شده و در حال گناه به کفر و زندقه صید شویم. به این شریفه مبارکه بنگریم:

«إنَّ رَبَّکَ لَبِالمِرصَاد»  البته خدای تو در کمین گاه است.

نظر خود را درج کنید