مراقبه از نفس به چه معناست؟

مراقبت در واقع نوعی «کشیک کشیدن از خود» است

مراقبه در لغت

معنای «مراقبه» در لغت این گونه آمده است: «هُوَ الحَرَسُ بِقَصدِ الّتَحقیقِ أوِ الإشرَافِ عَلَی شَیء عَن خُصُوصِیَّاتِهِ… وَ قُلنَا إنَّ المُرَاقَبَهَ هِیِ المُواَظَبَهُ مَعَ التّحقیقِ وَ التَّفتیِشِ»  مراقبت یعنی مواظبت برای تحقیق و یا اشراف یافتن به ویژگی های چیزی… جناب مصطفوی گوید و البته مراقبت نزد ما مواظبت همراه با تحقیق و تفتیش است.

 

مراقبت در اصطلاح اخلاق وعرفان

در اصطلاح اخلاق و عرفان جناب ملا حسینقلی همدانی (ره) مراقبت را این گونه بیان کرده است: مراقبت در واقع نوعی «کشیک کشیدن از خود» است.  می توان گفت که مادران معنای مراقبت را خوب می دانند. چه این که سال ها از فرزند خود مراقبت دائم دارند.

حضرت آیت الله حاج شیخ علی آقا پهلوانی، سعادت پرور (ره) به تبعیت از استاد خویش مرحوم علامه طباطبائی (ره) در انجام دستورات در زمینه خودسازی اموری چند را اصرار بر مراعات داشتند. از جمله آن ها مراقبت دائم بود که می فرمود: «مراقبه در تمام مراتب و مراحل لازم است.»

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید