لزوم توجه به خودسازی در ماه رمضان

در ماه مبارک رمضان باید به خودسازی پرداخت و اعضا و جوارح خود را در معرض گناهان قرار نداد

در ماه مبارک رمضان باید به خودسازی پرداخت و اعضا و جوارح خود را در معرض گناهان قرار نداد و دل ها را همگی در اختیار خدا قرار داد و از کینه ها خالی کرد.

برای خودسازی در وهله اول باید برای بهبود برخی ویژگی ها در وجود خود تلاش کرد به صورتی که برخی ویژگی های انسان به مقام تبدیل شود و باید در این راه ثابت قدم بود.

عده ای از افراد در انجام اعمال خویش ثابت قدم هستند، در خودسازی اگر کسی می خواهد مسلمان حقیقی باشد باید به انسانی کامل تبدیل شود و در این راه ثابت قدم باشد.

انسان ها در طول زمان به تدریج به مقام قرب و رضای الهی دست می یابند، انسان باید در اذکار و ادعیه خویش همواره از خداوند متعال طلب صبر و استقامت در دنیا و آخرت را داشته باشد.

انسانی که در مسیر درست گام بر می دارد باید در این راه ایستادگی کرده و ثبات قدم داشته باشد زیرا در این شرایط به نتایج مطلوب و مثبت دست می یابد.

در مراحل خودسازی انسان باید عیوب گذشته خود را مرور کرده و نسبت به اصلاح آن ها اقدام کند، بهترین فرد برای یادآوری عیوب انسان دوست خوب است و تذکر عیوب از سوی چنین دوستی به منزله هدیه ای از جانب اوست، البته تذکر عیوب نیز باید ویژگی هایی داشته باشد و نباید عیوب را بزرگتر و یا کوچکتر جلوه داد .

در این جا سخنی از امام خمینی (ره) به فرزندشان قابل تامل است که  فرمودند: عیوب خود را از طریق دشمنانت بیاب زیرا دشمنان عیوب را زیر ذره بین می گذارند و این موجب می شود انسان عیوب خود را برطرف کند.

یکی از اصول دیگری که انسان باید مدنظر قرار دهد صدق و راستی است، تمرین راستگویی از زبان آغاز شده و اعضا و جوارح نیز به راستگویی عادت می کنند و به تدریج انسان صدیق خواهد شد.

نشانه صدق در اعمال انسان ها مشاهده می شود، انسان دروغگو رفته رفته ایمان خود را از دست می دهد، تخلف در وعده و قرار، رساندن اخبار کذب و وعده های دروغین برخی مسؤولان از مصادیق دروغ گویی است.

نظر خود را درج کنید