لازمه حرکت به سوی کمال

دلیل برخی از رذائل اخلاقی همچون تنبلی ،حرام خوری و ... عدم آگاهی به دلیل آفرینش است

امروزه بیماری پوچ گرایی گریبانگیر خیلی هاست .

دنیا مزرعه آخرت است و انسان باید از نعمت حیات خوب بهره ببرد تا حیات ابدی خود را بهبود بخشد.

دلیل برخی از رذائل اخلاقی همچون تنبلی ،حرام خوری و … عدم آگاهی به دلیل آفرینش است .

با توجه به آثار نوشتاری امام خمینی (ره) ، علامه طباطبایی و شهید مطهری می توان به اهمیت  سه اصل خودشناسی، خداشناسی و هستی شناسی که لازمه حرکت انسان به سوی کمال هستند پی برد .

حجت الاسلام آقاتهرانی با اشاره به گوشه ای از دعای روز اول ماه مبارک رمضان ، این ماه را ماه توبه خواند و افزود: رمصان بهانه است برای توبه و بازگشت بنده گان به سوی خدا.

نظر خود را درج کنید