برخی مسئولان در عمل توجهی به فرامین رهبر معظم انقلاب ندارند

برخی سیاسیون از پشتیبانی ولایت فقیه دم می زنند اما در عمل توجهی به فرامین ایشان ندارند اگر سیاسیون اعلام کنند رهبر معظم انقلاب را قبول ندارند مردم به ایشان رای نمی دهند، بر همین اساس در زبان از پشتیبانی ولایت فقیه دم می زنند اما در عمل به گونه ای دیگر اقدام می کنند.
اگر تمام مردم شهر بد باشند ما باید سعی کنیم بهترین افراد باشیم و رفتار حضرت ابوالفضل (ع) را الگو قرار دهیم چراکه در آن زمان دو امان نامه برای آن حضرت فرستادند اما از آنجا که امام زمانشان در معرض خطر و مشمول امان نامه نبودند تمامی آنها را رد کردند.

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید