گزارش رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در خصوص حل مسائل حوزه جمعیت ، خانواده و زنان

گزارش رئیس کمیسیون فرهنگی از طرح جمعیت و تعالی خانواده

گزارش رئیس کمیسیون فرهنگی از طرح جمعیت و تعالی خانواده
برای رسیدگی به مسائل مربوط به حوزه جمعیت، خانواده و زنان چند راهکار وجود دارد:
۱. تشکیل کمیسیون ویژه برای این حوزه است که باید دو سوم نمایندگان به نفس تشکیل چنین کمیسیونی رای بدهند سپس کمیسیون ویژه از نمایندگانی دغدغه مند که هریک در یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس عضو هستند، تشکیل شود تا مسئله به یک سامانی برسد. منتهی نکته ای که در این خصوص وجود دارد، این است که کارکرد کمیسیون ویژه در حد ارائه گزارش به صحن مجلس است و چندان قدرت اجرایی کردن طرح‌ها و برنامه‌ها را ندارد.مضافاً اینکه تشکیل کمیسیون ویژه گرفتاریهای خاص خودش را دارد؛ ازجمله هماهنگی زمان جلسات نمایندگان که به واسطه حضور آنها در کمیسیون‌های تخصصی خودشان بسیارکارسختی است و بعدازمدتی میبینیم که اسم کمیسیون ویژه وجود دارد، اماخودکمیسیون عملاً وجود ندارد؛ چراکه برای همین هماهنگی ساده جلسات هم با محدودیت مواجه میشویم.
۲. تشکیل کمیسیون مشترک است که باید نمایندگان از چند کمیسیون دیگر هم در آن باشند. در حالیکه همانطورکه پیداست در این حالت هم چون وقت نمایندگان در گرو کمیسیون اصلی خودشان است باید از وقت‌های مرده‌شان استفاده شود که همین نکته کار را بسیار سخت میکند.
۳. بررسی مسئله در خود کمیسیون فرهنگی است که از ابتدا از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی این طرح را به عهده داشته است،این اتفاق اکنون در حال انجام است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی طرحی را آماده کرده بود و این طرح در مجلس هشتم که خود من هم در آن دوره حضور داشتم، بصورت جدی دنبال شد.اما هنگامی که مسئله در شرف تصمیم‌گیری نهایی بود، زمان چهارساله نمایندگی به اتمام رسیده و طرح به سرانجام نرسید.
در دوره نهم هم همینطور؛ عده‌ی دیگری از دوستان طرح قبلی را کامل تر کردند؛ لکن این بار به این دلیل که طرح برای دولت بار مالی داشت، نیمه کاره رها شد. حتی در مجلس دهم هم گامهایی برداشته شد که آن هم مانند دو دوره قبلش، به نتیجه نرسید.
در واقع اگر در مجالس هشتم، نهم و دهم همان طرح‌هایی که مطرح شده بود، بی نتیجه نمی‌ماند، امروز خیلی جلوتر از نقطه فعلی بودیم.
برای اینکه اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم، بهتر بود طرحی که اکنون در کمیسیون فرهنگی مجلس در حال بررسی است را به صحن بیاوریم و در معرض رای نمایندگان قرار دهیم و مجدداً می‌توانیم نقص‌هایی که هنگام اجرا با آن روبرو می‌شویم را اصلاح کنیم، تبصره و ماده کم یا زیاد کنیم و یا اصلاً هریک از این سه حوزه خانواده، جمعیت ‌و زنان را بصورت جداگانه مورد بررسی قرار دهیم اما ابتدا باید یک بنا و پایه‌ای گذاشته شود.
بالاخره جامعه هم می‌بیند و اگر کاری در این زمینه انجام ندهیم، تصورش این خواهد شد که نمایندگان نمی‌خواهند کاری انجام دهند.
ماباکمیسیون ویژه مشکل نداریم.بشرط اینکه کار را با سرعت انجام دهد و معطل نکند. اگرتعللی صورت بگیرد مجددا این مسئله به مجلس آینده موکول خواهد شد. چرا که بزودی ایام تراکم کار مجلس آغاز خواهد شد.

نظر خود را درج کنید