حضرت خدیجه(س) از داشته‌هایی که خداوند به او عطا کرد به بهترین نحو استفاده کرد

برخی انسان‌ها از داشته‌هایی که خداوند به آن‌ها عطا کرده به بهترین نحو استفاده می‌کنند وحضرت خدیجه (س) در اسلام از مصادیق این سخن است.
‏بانوی با عظمتی که از اولین زنانی است که وارد بهشت می‌شود و افضل زنان بهشت است.
حضرت خدیجه(س) از نیکوترین و عفیف ترین زنان عرب قبل از اسلام و در دوره اسلامی نخستین زنی بود که آن چه از مال دنیا در اختیار داشت در راه پیشرفت اسلام کریمانه بذل کرد.

نظر خود را درج کنید