بایگانی دسته بندی

مصاحبه‌ها

امیدوارم انتخابات مرحله دوم بسیار خوب و باشکوه برگزار شود

????خداوند را شاکریم که مردم ما تا این حد توجه دارند و حساسیت جدی نسبت به مقوله‌های مهمی چون انتخابات دارند. ????افتخار می‌کنیم که در دنیا نسبت به سایر کشورها بیشترین انتخابات را داشته‌ایم و حتی بسیاری از کشورهایی که خیلی ادعای پیشرفت می‌کنند، هیچ کدام به اندازه ما انتخابات نداشته‌اند. حضور مردم…