بایگانی دسته بندی

منبر

روز هفتم ماه رمضان شهرک بهارستان زنجان

خودنظم‌دهی طبق آیات قرآن کریم خلقت انسان هم در اندازه مناسب و هم در جای مناسب است. نظم هم در عالم تکوین است و هم در عالم تشریع. در عالم ماده همه چیز در حال حرکت است و از قوه به فعل حرکت میکند و این حرکت با اندازه مناسب و نظم است. وجود نظم در این عالم نشان از ناظم و خالق دارد. یکی از…

روز ششم ماه رمضان شهرک بهارستان زنجان

اهمیت تزکیه خداوند متعال در سوره شمس پس از سیزده تأکید میفرماید که کسی که تزکیه میکند، رستگار میشود. همانطور که یک درخت برای رشد و ثمر دادن نیاز به رسیدگی دارد، خود ما هم برای رسیدن به رستگاری نیاز به رسیدگی داریم. انسان نیاز به خودکنترلی و برنامه دارد تا بتواند مقابل خواهشهای نفسانی…

توصیه‌هایی برای درک بهتر شب قدر

از ارزش شب قدر انسان پی میبرد که ارزش زمانها و مکانها نزد خدای متعال یکسان نیست. شبهای قدر شبهای خاصی است که مورد توجه اولیا بوده است. نقل شده است که در شب قدر تقدیرات توسط امام زمان عجل‌الله‌فرجه‌الشریف امضا میشود. از خواندن دعاها و شب‌زنده‌داری در شبهای قدر غفلت نکنیم. بخصوص به معانی…

روز پنجم ماه رمضان شهرک بهارستان زنجان

اهمیت صدق و راستی صدق و راستی و کذب و دروغ هم در زبان است و هم در عمل. اگر چیزی را به زبان بگوییم و در عمل جور دیگر باشیم، دروغ گفته‌ایم. اگر دل و زبان انسان یکی شوند و عادت انسان گفتن راست شود، انسان راست‌گو میشوم. حتی توی شوخی‌ها و احوالپرسی‌ها باید سعی کرد راست گفت و دروغ نگفت. کسی…

روز چهارم ماه رمضان شهرک بهارستان زنجان

اهمیت استقامت کسی که به دنبال خودسازی است باید ابتدا اصول را بداند و سپس بر ین اصول استقامت بورزد. اصول قابل تغییر نیست و در مسائل کشور نیز باید روی اصول ایستاد و استقامت کرد تا مشکلات حل شود. روز چهارم ماه مبارک رمضان مسجد امیر المومنین (ع) شهرک بهارستان زنجان

روز دوم ماه رمضان شهرک بهارستان زنجان

یقظه و بیداری گاهی مطلبی را نمیدانیم ولی گاهی مطلبی را میدانیم ولی از آن غفلت میکنیم. به همین علت هست که در اسلام اعمال و آدابی مانند نماز و روزه قرار داده شده تا انسان را از غفلت خارج کند. خداوند برای بیداری انسانها اسباب زیادی قرار داده است؛ از قبیل ارسال انبیاء و کتب الهی تا مردم بیدار…

روز سوم ماه رمضان شهرک بهارستان زنجان

اهمیت معرفت و شناخت هر آن چیزی که میخواهیم به آن معرفت پیدا کنیم، چنانچه اهمیتش بیشتر باشد، شناخت نسبت به آن نیز اهمیتش بیشتر است. شناخت روح اهمیتش از شناخت جسم بیشتر است. راه‌های ایجاد معرفت در علوم حسی و عقلی میتواند به طور مستقیم باشد یا اینکه از طریق مراجعه به متخصصین و غیر مستقیم…

روز اول ماه رمضان شهرک بهارستان زنجان

اهمیت نیت در اخلاق اهمیت اخلاق به حدی است که پیامبر میفرمایند: بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. بسیاری از مفاهیم اخلاقی مانند کمک به دیگران و خوش‌اخلاقی با خانواده را همه متوجه میشوند. در اخلاق اسلامی علاوه بر عمل، نیت انجام عمل نیز مهم است. کسی که عملی اخلاقی انجام میدهد و نیتش برای خدا باشد،…