بایگانی دسته بندی

ویدئو ها

کلیپ فسادستیزی

اگر کسی مسئولیتی میپذیرد باید به اطراف آن توجه داشته باشد؛ هم باید آمر به معروف بود و هم ناهی از منکر؛ یعنی علاوه بر فاسد نبودن باید فسادستیز هم بود. سکوت در برابر فساد جایز نیست و باید برخورد کرد.

ایستادگی علامه مصباح بر روی عقاید

▪️علامه بسیار انسان احساساتی بودند اما اینگونه نبود که تحت تاثیر احساسات عمل کنند و بر همین اساس اصول را با فروع قاطی نمی‌کردند. احساسات در وجود ایشان فوق العاده بالا بود ولی با صراحت می‌گفتند که من در در ارتباط با دین خود عاطفه ندارم.

سامانه مردم رسی شیراز

استاد آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در رابطه با «مردم رسی» چه می‌گوید؟ «مردم رسی» هدیه «حضرت شاهچراغ علیه السلام» به مردم ایران. کمک می‌کنیم «مردم رسی» کشوری شود.