بایگانی دسته بندی

پرسمان

چرا بعضی از حاجات مستجاب نمیشود؟

را بعضی از حاجات مستجاب نمیشود؟ سؤال : می خواستم بدانم از کجا باید بفهمیم وقتی یک حاجت مهم ما به ظاهر برآورده نمیشود یا یک کاری که خیلی دوست داریم انجام بشود بی هیچ دلیل خاص و منطقی ای انجام نمیشود ،امتحان و لطف خداوند بوده و قرار است باعث رشد ما یا فراهم شدن چیزهای بهتری برای ما باشد یا عقوبت…

با چه معیاری می توان فهمید که امام زمان از من راضی هستند؟

سوال : سلام. با چه معیاری می توان فهمید که امام زمان از من راضی هستند؟ چگونه می توانم اما زمان را از خود راضی سازم؟ پاسخ استاد : با سلام حق مدار باید بود. برای تشخیص حق از باطل باید با تراز مناسب، حق و باطل را سنجش کرد. از این رو : 1. رفتار خویش را با نظرات فقیهی که تقلید می کنید…