بایگانی برچسب

آرامش روحی

تکثیر نسل انسانی

بقاءِ نسل انسانی وابسته به ازدواج پسر و دختر است. بنابراین، در حقیقت ارزش ازدواج به اندازه ارزش بقاءِ نسل شریف آدمی است و با عنایت به این که انسان برترین موجودی است که خداوند خلق نموده است، ارزش فوق‌العادۀ ازدواج بیش از پیش نمودار می‌گردد. پیامبر گرامی اسلام فرموده‌اند که: من به (کثرت) شما…