بایگانی برچسب

آیا تا خودم صالح نشوم نمی توانم از اصلاح صحبت کنم؟

آیا تا خودم صالح نشوم نمی توانم از اصلاح صحبت کنم؟

امر به معروف و نهی از منکر یکی از بزرگترین فرایض اسلامی است که تقریبا تعطیل شده است، حتی در بین آدم‌های خوب هم همینطور است. خیلی مقید به انجام این فریضه نیستند و حتی حرف‌های دیگری مثلا سخت نگیر هم می‌زنند و در جامعه هم جا افتاده که موسی به دین خود، عیسی به دین خود. گویا یک سری افراد فرق بین…