بایگانی برچسب

اثار مرابطه

مرابطه چه آثاری دارد؟

برترین اثری که بر مرابطه می توان بر شمرد اموری چند است که عبارتند از: ضبط خیال: برخی مبتلا به خیال پردازی شده و علی الدوام در جو خیالات خود به سر می برند. قرآن کریم از آن ها به «مُختَالًا فَخوُرٌ»  خیال پرداز فخر فروش یاد کرده است. یکی از راه کار های مبارزه با آن را از قدیم الایام…