بایگانی برچسب

ادب

«الهی لاتودبنی بعقوبتک» خداوندا! مرا به عقوبتت ادب مکن!

«الهی لاتودبنی بعقوبتک» خداوندا! مرا به عقوبتت ادب مکن! ادب پذیری انسان برای تادیب گاه از تشویق و یا تنبیه استفاده می برند. امام سجاد (علیه صلوات الله) از خداوند اول ادب شدنش را درخواست کرده و سپس نوع آن را خواسته که به تنبیه نباشد بلکه به تشویق باشد. چنان که برخی را خداوند با عذاب و عقوبت…

انتقاد کردن هم آدابی دارد

من وقتی جوان بودم، در اوایل انقلاب بیشتر تبلیغات ما در شمال بود. آن موقع در آن جا کمونیست ها بودند و ادعا داشتند، هنوز هم جنگ مسلحانه شروع نشده بود. ماهم شیوه دیالوگ این ها را بلد شده بودیم و مجبور بودیم به بحث و گفت و گو بپردازیم. یکبار روز عاشورا سخنرانی خوبی کردم، خودم احساس خیلی خوبی داشتم. وقتی…