بایگانی برچسب

اعمال روز اول ماه رمضان

اعمال روز اول ماه مبارک رمضان

اعمال روز اول ماه رمضان و در آن چند عمل است اول: غسل کردن در آب جارى و ریختن سى کف آب بر سر که باعث ایمنى از جمیع دردها و بیماریها است در تمام سال. دوم: کفى از گلاب بر رو بزند تا از خوارى و پریشانى نجات یابد و قدرى هم بر سر خود بزند تا در آن سال از سرسام  ایمن شود سوم: دو…