بایگانی برچسب

امام زمان

با چه معیاری می توان فهمید که امام زمان از من راضی هستند؟

سوال : سلام. با چه معیاری می توان فهمید که امام زمان از من راضی هستند؟ چگونه می توانم اما زمان را از خود راضی سازم؟ پاسخ استاد : با سلام حق مدار باید بود. برای تشخیص حق از باطل باید با تراز مناسب، حق و باطل را سنجش کرد. از این رو : 1. رفتار خویش را با نظرات فقیهی که تقلید می کنید…