بایگانی برچسب

امید

باید صد در صد از خودت و رفتارت بترسی و صد در صد هم به خدا امید داشته باشی

بسم الله الرحمن الرحیم .... و ان کان جرمی قد اخافنی عن عقوبتک؛ و اگر جرمم مرا از عقوبتت می ترساند خوف در برابر رجا است و بالعکس رجا در برابر خوف است. متعلق خوف و رجا دوتاست. چیزی که موجب خوف می‌شود، جرم ماست و متعلق رجا خودِ خداست. میزان هر یک از خوف و رجا هم صد در صد است یعنی باید صد در صد…

چرا ناامید شوم ؟

ءاقطع رجائی منک و قد اولیتنی ما لم اسئله من فضلک: آیا من قطع کنم امیدم را از تو در حالی که تو ولایت کردی به من و چیزهایی که من از تو نخواستم را دارم حالا اگر چیزی بخواهم چه اتفاقی خواهد افتاد. ولایت یعنی تدبیر خداوند متعال بر موجود ذی شعور که انسان یکی از آنهاست و این تدبیر به سه شکل است یکی…