بایگانی برچسب

ایتالیا

زبان مشترک انسان‌ها

انسان‌ها، زبان مشترک دارند و گرنه نمی‌توانستند با یکدگیر ارتباط برقرار کنند. بسیاری از ما، زبان ارتباط با یکدیگر را نمی‌شناسیم. حتی پدر از زبان فرزند خود بی‌خبر است. برخی از همسران از زبان یکدیگر خبر ندارند. ممکن است هر دو فارس، ترک یا عرب باشند، ولی تفاهم نداشته باشند. یکی از آشنایان ما نقل…