بایگانی برچسب

ایت الله دستغیب

هیچ کاری در هنگام نماز برکت ندارد

 فریضه‌ي نماز ازجمله عبادات مورد تأکیدی است که باید وقت آن را در نظر گرفت و با گذاشتن فرصتی مناسب برای آن، به‌موقع آن را به‌جا آورد. باید هنگام اذان، مشغول هر کاری هستیم، آن را رها کنیم و به نماز بپردازیم، چراکه هیچ کاری در هنگام نماز برکت ندارد. اگر وقت نماز را رعایت کردیم، به آثار بسیار آن پی…