بایگانی برچسب

ایت الله سعادت پرور

یادداشتی کوتاه درباره مرحوم ایت الله سعادت پرور

نام شريف آيت الله حاج شيخ علی آقا سعادت پرور(پهلوانی تهرانی)، براي همه طلا‌ب 60، 50 سال پيش مدرسه حجتيه كاملا‌ًشناخته شده بود. برنامه‌هاي دعاي ندبه هر صبح جمعه ايشان، با بي‌پيرايه‌ترين شكل خود، پس از‌صحبت‌هاي حضرت استاد حاج شيخ عبدالعلي تهراني پدر حضرات آيات آقامرتضي و آقا مجتبي تهراني همه…