بایگانی برچسب

بهترین وقت برای مشارطه

جایگاه مشارطه با نفس

جایگاه مشارطه: بهترین وقت برای مشارطه یس از تعقیبات نماز صبح است. در روز های اولیه برنامه، روزی یک بار مشارطه داشته باشد. ولی پس از آن، سه  بار در شروع کار یعنی صبح، ظهر و شب، پس از نمازهای فریضه مشارطه داشته باشد. تلاش کند تا که مشارطه کلیه، جا افتاده و آثارش را ببیند.…