بایگانی برچسب

تبعیت از ولی فقیه

در چه مسائلی باید از ولایت فقیه تبعیت کرد؟

در چه مسائلی باید از ولی فقیه تبعیت کرد؟ و آیا در کنار تبعیّت از ولی فقیه می شود از کس دیگری تقلیدکرد؟ تبعیِّت کسی که در خارج زندگی کرده و از قوانین آن کشور تبعیّت می کند و مقلد یکی از مراجع عظام می باشد به چه شکل است؟ این قطعی و روشن است که از دیدگاه اسلام پذیرش ولایت غیر مقام ولایت الهی خود…