بایگانی برچسب

ترک ازدواج

پی‌آمدهای رهبانيّت و ترك ازدواج

ترك ازدواج و رهبانیّت از دیرباز وجود داشته و برخی آن را موجب کمال انسانی پنداشته اند تا آن­جا که ارباب کلیسا خود از مروّجین این تفکّر بوده و هستند. در بین صوفیّه و عرفان های کاذب و دروغین، ردّپای این طرز تفکّر نیز دیده می شود. ولی اسلام که کامل­ترین و برترین دین الهی است هرگز با این اندیشه…