بایگانی برچسب

تعجیل در ازدواج

میخواستم بدانم برای تعجیل ازدواج سعادتمندانه چه باید کرد؟

پاسخ استاد : در انتخاب سخت گیری نکنید. دعای سحر داشته و از درگاه خداوند متعال بهترین را طلب کنید. بیش از هر چیز به اخلاق، ایمان اشخاص تکیه کنید؛ خود نیز خوش اخلاق و با ایمان باشید. البته دعای خیر پدر و مادرتان نیز راه گشای باز شدن راه است.