بایگانی برچسب

دانشجو

هم نشینی با دوستان

سؤال : بنده یک دانشجو هستم و در خوابگاه زندگی میکنم،با گذشت سه سال هم نشینی با دوستان و تحمل مسائل غیر اخلاقی از این جهت که دائما در حال غیبت و تهمت و مسخره و..... هستند،خسته شدم.دیگه نمیتونم تحملشون کنم و نشستن کنارشون بنده رو آزار میده و از جهتی هم کوچکترین پوئن بنده مثل حرف زدن و خوشرویی به…