بایگانی برچسب

در مقابل بی توجهی پدر و مادر باید چه کرد

در مقابل بی توجهی پدر و مادر باید چه کرد؟

سؤال : در مقابل ظلم پدر و مادر باید چه کرد؟ میگن اف هم نباید بگید ولی من خیلی دوست داشتم اونقدر ایمان تحمل عصبانیت رو هم داشتم. الان هم خیلی خودم رو کنترل می کنم. باور کنید هر روشی رو امتحان کردم جوابگو نیست. باور کنید از روی احساسات حرف نمی زنم واقعا به داشتن مهر مادریش نسبت به خودم شک دارم.…