بایگانی برچسب

دعای اوبوحمزه ثمالی

«الهی لاتودبنی بعقوبتک» خداوندا! مرا به عقوبتت ادب مکن!

«الهی لاتودبنی بعقوبتک» خداوندا! مرا به عقوبتت ادب مکن! ادب پذیری انسان برای تادیب گاه از تشویق و یا تنبیه استفاده می برند. امام سجاد (علیه صلوات الله) از خداوند اول ادب شدنش را درخواست کرده و سپس نوع آن را خواسته که به تنبیه نباشد بلکه به تشویق باشد. چنان که برخی را خداوند با عذاب و عقوبت…