بایگانی برچسب

دوستی جاه و حب ریاست

دوستی جاه و حب ریاست

انسان‌ها در اوایل عمر به دنبال شکم و خورد و خوراک هستند، پس از مدتی دنبال بازی‌های بچه‌گانه می‌روند و هنگامی که بزرگ‌تر می‌شوند، در دوران بلوغ خود، دچار بحران شهرت می‌شوند. اندکی که می‌گذرد، دچار مسأله‌ي مال و منال، خانه، ماشین، مغازه، اعتبار، بازار و... می‌شوند، اما شهرت و جاه طلبی از نوجوانی…